532 24 24 25

Program dawcy PSY

Psy, które pozytywnie przeszły wstępne badanie kliniczne przeprowadzone przez lekarza weterynarii, po spełnieniu odpowiednich kryteriów zdrowotnych, w tym badań laboratoryjnych krwi, kwalifikowane są jako dawcy. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Do pobierania krwi używany jest wyłącznie jałowy sprzęt jednorazowego użytku, a pobieranie krwi odbywa się pod opieką fachowego personelu. Jednorazowo od dawcy pobierana jest 1 jednostka, czyli 450 ml krwi.