532 24 24 25

Krew i preparaty krwiopochodne

Krew pełna (świeża), (Fresh) Whole Blood – (F)WB:

Standardowa pojemność 1 jednostki pełnej krwi wynosi 450 ml i zawiera krew o średnim hematokrycie (HCT, PCV) 45%.
Biorca może bezpiecznie otrzymać 12-20 ml/kg co 24 godz.
Transfuzję świeżej pełnej krwi przeprowadza się w przypadku wystąpienia masywnego krwotoku (nagła i znaczna utrata krwi) w wyniku doznanego urazu czy podczas zabiegów chirurgicznych. Poprawia utlenowanie krwi oraz zwiększa objętość krwi krążącej, jeżeli jest podana w ciągu 6 godzin od pobrania. Dostarcza również czynniki krzepnięcia i pewną ilość aktywnych płytek krwi (10 ml / kg świeżej pełnej krewi podnosi liczbę PLT o 10 x 109 / l).
Krew pełna przechowywana w warunkach chłodniczych (2-6 st) jest uboga w czynniki krzepnięcia i płytki krwi.

Czynniki ryzyka w przypadku transfuzji – poprzetoczeniowe reakcje alergiczne immunologiczne (związane z obecnością obcego antygenu) i nieimmunologiczne ( związane z podaniem antykoagulantu lub z obecnością toksyn wytworzonych w czasie przechowywania produktu); transmisyjne choroby zakaźne; hypowolemia poprzetoczeniowa.

Sposób podania – niezbędną do podania, wyliczoną wcześniej objętość krwi należy przetoczyć w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. U pacjentów normowolemiczncyh zalecana szybkość przetaczania pełnej krwi wynosi 5-10 ml/kg/godz. U pacjentów z upośledzonym funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego lub w przypadku niewydolności nerek przepływ powinien wynosić 1-2 ml/kg/godz.

Koncentrat czerwonokrwinkowy, Packed Red Blood Cells – pRBC:

W warunkach chłodniczych (2-6 st) może być przechowywany przez 42 dni. Jedna jednostka koncentratu czerwonokrwinkowego ma objętość 250 ml, o średnim hematokrycie (HCT, PCV) 62%.
Biorca może bezpiecznie otrzymać 6-10 ml/kg co 12-24 godz.
Transfuzję koncentratu czerwonych krwinek przeprowadza m.in. w przypadku leczenia niedokrwistości w związku przebytym urazem, krwotoków śródoperacyjnych, anemii autohemolitycznch i związanych z obecnością chorób pasożytniczych, przy chorobach nowotworowych, czy w przebiegu przewlekłych chorób narządowych.
Znaczna ilość przetoczonych czerwonych krwinek w niewelkiej objętości usprawnia proces przenoszenia tlenu i prawidłowego utlenowania tkanek i narządów, jednakże nie zawiera czynników krzepnięcia i płytek krwi.

Czynniki ryzyka w przypadku transfuzji – w produktach zawierających koncentrat czerwonokrwinkowy może dojść do wzrostu poziomu amoniaku, dlatego też powinien być ostrożnie stosowany w przypadku zwierząt z niewydolnością wątroby.

Sposób podania – niezbędną do podania, wyliczoną wcześniej objętość koncentratu czerwonych krwinek należy przetoczyć w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. U pacjentów normowolemiczncyh zalecana szybkość przetaczania pełnej krwi wynosi 5-10 ml/kg/godz. U pacjentów z upośledzonym funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego lub w przypadku niewydolności nerek przepływ powinien wynosić 1-2 ml/kg/godz.

Świeżo mrożone osocze, Fresh Frozen Plasma – FFP:

Świeżo mrożone osocze może być przechowywane w temperaturze <-18 st przez okres 1 roku. Po tym okresie staje się mrożonym osoczem, którego przydatność wynosi 4-5 lat. 1 jednostka FFP to 200 ml preparatu.
Biorca może bezpiecznie otrzymać 6-12 ml/ kg co 8-12 godz.
Świeżo mrożone osocze przetacza się w przypadkach koagulopatii, niedoborze czynnika von Willebranda, niedoborach immunoglobulin (przekazanie odporności biernej u szczeniąt i kociąt), hemofilii A czy po ostrych urazach, gdyż jest cennym źródłem wszystkich czynników krzepnięcia, immunoglobulin, albumin, lipidów i elektrolitów. Nie zawiera aktywnych płytek krwi.

Czynniki ryzyka w przypadku transfuzji – może wywołać immunologiczne i nieimmunologiczne reakcje poprzetoczeniowe.

Sposób podania – niezbędną do podania, wyliczoną wcześniej objętość świeżo mrożonego osocza należy przetoczyć w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. Ciężkie koagulopatie wymagają podania wyższych zakresów dawki ( do 30 ml/kg co 12 godz).

Krioprecypitat (Krio):

Jest to stężony preparat białek osocza, do których należą: czynnik VIII, czynnik von Willebranda, fibrynogen, czynnik XIII oraz fibronektyna. Otrzymywany jest ze świeżo mrożonego osocza. Jest uzyskany z zagęszczenia 1 jednostki świeżo mrożonego osocza do objętości około 20-30 ml.
Biorca może bezpiecznie otrzymać 1 jednostkę/ 10 kg co 4 – 12 godz.
Wykorzystywany jest głównie w przebiegu choroby von Willebranda, anemiach z koagulopatią, hemofilii A, niedoborach fibrynogenu.

Czynniki ryzyka w przypadku transfuzji – może wywołać immunologiczne i nieimmunologiczne reakcje poprzetoczeniowe.

Sposób podania – niezbędną do podania, wyliczoną wcześniej objętość krioprecypitatu należy przetoczyć w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. Standardowe dawkowanie wynosi 1-2 ml/kg, ale może być wyższe w przypadku utrzymującego się aktywnego krwawienia.